Beskydské sirupy

z Beskydské likérky

Postmix

Jedná se o sirupy ředěné na 53% cukernatosti. Postmix připravujeme na objednávku, je možné si vybrat ze všech vyráběných sirupů.

 

Jako POSTMIX jsou označovány postmixové stroje převážně na výrobu limonád, džusů, a ledových čajů. Speciální sirupové koncentráty určené pro tyto účely jsou směšovány v požadovaném poměru zpravidla se sodou nebo vodou. Tímto smíšením dojde k vyrobení konečného produktu, tedy limonády. Postmix je také označení pro druhu přípravu nápoje z koncentrátu až v místě prodeje.

Jako POSTMIX jsou označovány postmixové stroje převážně na výrobu limonád, džusů, a ledových čajů. Speciální sirupové koncentráty určené pro tyto účely jsou směšovány v požadovaném poměru zpravidla se sodou nebo vodou. Tímto smíšením dojde k vyrobení konečného produktu, tedy limonády. Postmix je také označení pro druhu přípravu nápoje z koncentrátu až v místě prodeje.

Ke směšování dochází až v konečné fázi celé výroby ve výdejním směšovacím ventilu. Odtud tedy pochází označení POST-MIX, tedy míchání nakonec. Ke směšování s vodou dochází jen zřídka, běžně se však využívá systém směšování se sodovou vodou, tedy s chlazenou filtrovanou vodou s obsahem CO2.

Pro tyto účely stroje systému POSTMIX využívají jako základního stavebního kamene stroje na výrobu sodové vody, někdy také označované jako sodobary, sodovníky, výrobníky sody apod. Pro tuto výrobu se z důvodu dosažení požadované kvality a chuti vždy používá čistá speciálně filtrovaná voda.